Suomen

Pysäköintialan

Liitto ry

Eettiset säännöt

Suomen Pysäköintialan Liitto Ry on hyväksynyt 30.3.2011 seuraavat eettiset ohjeet, joiden tehtävänä on määrittää pysäköintitoimialalla noudatettava hyvä tapa. Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Pysäköintitoimintaa harjoittava yritys

- toimii tilaajan edun mukaisesti kirjallisen sopimuksen nojalla.

- toimii avoimesti, asiantuntevasti ja tasapuolisesti.

- ylläpitää ja kehittää pysäköintialan arvostusta.

- kunnioittaa alan muita toimijoita, kilpailee rehellisesti ja markkinoi palveluitaan asianmukaisesti.

- on vakuuttanut liiketoimintansa vastuuvakuutuksella, merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin sekä ottanut eläkevakuutuksen.

- sitoutuu harmaantalouden torjuntaan.

- noudattaa lakia saatavien perinnästä sekä muuta alan lainsäädäntöä.

- huolehtii siitä, että henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito on riittävällä tasolla, ja että henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti.

 

Pysäköinninvalvonnassa yritys huolehtii siitä, että

- valvontaa suoritetaan avoimesti, asianmukaisesti ja tasapuolisesti.

- valvontaa suorittavien henkilöiden asu on yhtenäinen ja se on selkeästi yrityksen nimellä varustettu.

- pysäköinninvalvontaan käytettävät autot on selkeästi merkitty yrityksen logolla tai muulla tunnisteella.

- kyltitys on selkeä ja yksiselitteinen.

- valvontamaksu ei ylitä rahamäärältään voimassa olevaa ylintä pysäköintivirhemaksua.

- valvontatehtävän hoitamisessa saatuja henkilötietoja ja muuta luottamuksellista tietoa säilytetään huolellisesti eikä ilmaista oikeudettomasti kolmannelle.

- valvontaa suorittavalle henkilökunnalle ei makseta valvontamaksujen määrään perustuvaa provisiota.

- reklamaatiot käsitellään asianmukaisesti, ammattitaitoisesti ja huolellisesti oikeudenmukaista lopputulosta tavoitellen.

- asiakkaiden reklamaatioihin vastataan 30 päivän kuluessa.

 

 

SPAL